شرکت مازند
Login
  • Boxed
  • Widescreen
 

ميخ نواری ويستا

ميخ نواری ويستا 

Nullam euismod commodo
ميخ نواری ويستا


. ميخ نواری ويستا

«ويستا» در فرهنگ فارسي به معنای ايستادگی و مقاومت و در فرهنگ لاتين به معنای چشم‌انداز مي‌باشد. اجرای طرح توليد ميخ نواری (Coil-Nails) تكامل و تداوم روند و استراتژی توسعه محصول با هدف تامين خواست مشتريان – ميخ نواری ويستا در اندازه و فرمهای متنوع با كارايی متفاوت كه بوسيله ميخكوبهای بادی ويستا مورد استفاده قرار می گيرند. ميخ نواری ويستا (Vista-Coil Nails) در فرمهای دنده‌ای (Ring shank) مته‌ای (Screw Shank) ساده (Smooth Coil Nails) در ساخت مصنوعات چوبي كه استحكام اتصالات از اهميت بسياری برخوردار است، كاربرد فراوان دارد از قبيل: پالت، باكس پالت، قرقره كابل، ‌صندوقهای چوبي صادراتي و واحد بسته‌بندی (Packing) كارخانجات توليدی. ميخهای نواری ساده ويستا در كليه مصنوعات چوبي كه سرعت و افزايش راندمان توليد دارای اهميت است كاربرد فراوان دارد. انواع ميخ دنده‌ای و مته‌ای ويستا بصورت غيرنواری در بسته‌بنديهای 25 كيلوگرمي جهت استفاده به روش دستی توليد وعرضه می‌گردند.

ميخ  نواری دنده ای ويستا (Ring Shank Coil Nails) دارای حلقه‌های كونيكي (مخروطي) متوالي بوده كه به راحتي به داخل چوب فرو رفته و به شدت با بافتهای چوب درگير شده و چنان استحكامي را در اتصال بوجود آورده كه جداسازی آن دشوار مي گردد. ميخ نواری مته‌ای ويستا (Screw Shank Coil Nails) بدليل فرم فيزيكي (شيارهای جلو برنده) هنگام فرورفتن در چوب حركتي چرخشي يا دوراني در جهت عقربه‌های ساعت داشته و ميخ را به داخل چوب هدايت و چنان اتصال محكمي را بوجود مي‌آورد كه تقريباً غيرممكن مي‌گردد.

 

 

مزايای استفاده از میخهای نواری:
× تقليل ضايعات
× اتوماسيون خط توليد
× صرفه‌جويی اقتصادی
× كاهش بهای تمام شده
× سرعت و سهولت انجام كار
× افزايش سطح توليد در و احد زمان
× استفاده بهينه از نيروی كار و تعديل آن
× افزايش كيفيت محصول و استحكام اتصالات
× تضمين استحكام اتصالات در حمل و نقل توليدات
× امكان جايگزيني ميخهای ويستا با طول و قطر كمتر با ميخهای معمولي با طول و قطر بيشتر.

جدول میخ نواری بر اساس سایز و فرم فیزیکی

میخ نواری ساده

جدول سایز و تعداد در کارتن میخ نواری ساده

بسته بندي كارتن

نوع ميخ

تعداد در كارتن

تعداد در كلاف

كلاف

9600

400

24

میخ نواری ساده گیج 16 طول 27

9600

400

24

میخ نواری ساده گیج16  طول 32

6400

400

16

میخ نواری ساده گیج16 طول 38

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول 27

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول 30

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول  35

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول 38

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول 40

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول 45

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج14 طول 50

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 30

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 32

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 35

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 38

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 40

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 45

7200

300

24

میخ نواری ساده گیج13 طول 50

4800

300

16

میخ نواری ساده گیج13 طول 55

4800

300

16

میخ نواری ساده گیج13 طول 60

4800

300

16

میخ نواری ساده گیج13 طول 65

6000

250

24

میخ نواری ساده گیج12 طول  38

6000

250

24

میخ نواری ساده گیج12 طول 40

6000

250

24

میخ نواری ساده گیج12 طول 45

6000

250

24

میخ نواری ساده گیج12 طول 50

4000

250

16

میخ نواری ساده گیج12 طول 55

4000

250

16

میخ نواری ساده گیج12 طول 60

4000

250

16

میخ نواری ساده گیج12 طول 65

4000

250

16

میخ نواری ساده گیج12 طول 70

4000

250

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 38

5400

225

24

میخ نواری ساده گیج11 طول 40

5400

225

24

میخ نواری ساده گیج11 طول 45

5400

225

24

میخ نواری ساده گیج11 طول 50

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 55

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 60

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 65

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 70

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 75

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 80

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 85

3600

225

16

میخ نواری ساده گیج11 طول 88

4800

200

24

میخ نواری ساده گیج10 طول 45

4800

200

24

میخ نواری ساده گیج10 طول 50

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10 طول 55

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10 طول 60

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10 طول 65

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10طول 70

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10طول 75

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10 طول 80

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10طول 85

3200

200

16

میخ نواری ساده گیج10 طول 88

2400

150

16

میخ نواری ساده گیج9 طول 75

1200

150

8

میخ نواری ساده گیج9 طول 100

1200

150

8

میخ نواری ساده گیج9 طول 110

1200

150

8

میخ نواری ساده گیج9 طول 130

 

میخ نواری مته ای

جدول سایز و تعداد در کارتن میخ نواری مته ای

بسته بندي كارتن

نوع ميخ

تعداد در كارتن

تعداد در كلاف

كلاف

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول 27

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول 30

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول  35

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول 38

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول 40

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول 45

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج14 طول 50

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 30

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 32

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 35

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 38

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 40

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 45

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 50

4800

300

16

میخ نواری مته ای گیج13 طول 55

4800

300

16

میخ نواری مته ای گیج13 طول 60

4800

300

16

میخ نواری مته ای گیج13 طول 65

6000

250

24

میخ نواری مته ای گیج12 طول  38

6000

250

24

میخ نواری مته ای گیج12 طول 40

6000

250

24

میخ نواری مته ای گیج12 طول 45

6000

250

24

میخ نواری مته ای گیج12 طول 50

4000

250

16

میخ نواری مته ای گیج12 طول 55

4000

250

16

میخ نواری مته ای گیج12 طول 60

4000

250

16

میخ نواری مته ای گیج12 طول 65

4000

250

16

میخ نواری مته ای گیج12 طول 70

4000

250

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 38

5400

225

24

میخ نواری مته ای گیج11 طول 40

5400

225

24

میخ نواری مته ای گیج11 طول 45

5400

225

24

میخ نواری مته ای گیج11 طول 50

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 55

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 60

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 65

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 70

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 75

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 80

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 85

3600

225

16

میخ نواری مته ای گیج11 طول 88

4800

200

24

میخ نواری مته ای گیج10 طول 45

4800

200

24

میخ نواری مته ای گیج10 طول 50

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10 طول 55

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10 طول 60

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10 طول 65

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10طول 70

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10طول 75

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10 طول 80

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10طول 85

3200

200

16

میخ نواری مته ای گیج10 طول 88

2400

150

16

میخ نواری مته ای گیج9 طول 75

1200

150

8

میخ نواری مته ای گیج9 طول 100

1200

150

8

میخ نواری مته ای گیج9 طول 110

1200

150

8

میخ نواری مته ای گیج9 طول 130

 

میخ نواری دنده ای

جدول سایز و تعداد در کارتن میخ نواری دنده ای

بسته بندي كارتن

نوع ميخ

تعداد در كارتن

تعداد در كلاف

كلاف

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول 27

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول 30

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول  35

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول 38

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول 40

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول 45

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج14 طول 50

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 30

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 32

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 35

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 38

7200

300

24

میخ نواری مته ای گیج13 طول 40

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 45

7200

300

24

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 50

4800

300

16

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 55

4800

300

16

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 60

4800

300

16

میخ نواری دنده ای گیج13 طول 65

6000

250

24

میخ نواری دنده ای گیج12 طول  38

6000

250

24

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 40

6000

250

24

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 45

6000

250

24

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 50

4000

250

16

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 55

4000

250

16

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 60

4000

250

16

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 65

4000

250

16

میخ نواری دنده ای گیج12 طول 70

4000

250

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 38

5400

225

24

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 40

5400

225

24

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 45

5400

225

24

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 50

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 55

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 60

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 65

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 70

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 75

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 80

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 85

3600

225

16

میخ نواری دنده ای گیج11 طول 88

4800

200

24

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 45

4800

200

24

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 50

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 55

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 60

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 65

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10طول 70

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10طول 75

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 80

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10طول 85

3200

200

16

میخ نواری دنده ای گیج10 طول 88

2400

150

16

میخ نواری دنده ای گیج9 طول 75

1200

150

8

میخ نواری دنده ای گیج9 طول 100

1200

150

8

میخ نواری دنده ای گیج9 طول 110

1200

150

8

میخ نواری دنده ای گیج9 طول 130

 

 

دریافت فایل کاتالوگ
مجموعه توضیحات
اطلاعات فنی

نحوه استفاده

دیگر تصاویر
Commodo purus sit amet

 ميخهای نواری ويستا

Quisque venenatis mi at

 ميخهای نواری ويستا

Cras gravida tristique odio sit

 ميخهای نواری ويستا

Quisque venenatis mi at

 ميخهای نواری ويستا

 

Copyrights ©2014: Mazand Metal Industries Co
Powered By Sepand Data